Mindenkinek hátra kell lépnie egyet, hogy együtt léphessünk előre

A Magyar Közösségi Összefogás létrejötte markáns válasz az elmúlt tíz év útkeresésére, az eltelt időszak ugyanis nem szólt másról, mint egymás legyőzéséről. Mára világossá vált, a tíz évvel ezelőtt megbontott magyar egységet nem sikerült visszaállítani. Nem sikerült annak ellenére sem, hogy kompromisszumkészségben elmentünk egészen a falig, de végül be kellett látnunk, voltak, vannak és továbbra is lesznek olyanok, akik más úton kívánnak haladni…

 

Ők az etnikai politizálást gettónak, mi megmaradásunk kizárólagos lehetőségének és eszközének tekintjük! A mi megmérettetésünk 2020-ban lesz, az övék 2021-ben, a következő népszámláláskor. Tíz év „eredménye” – az elvtelen megalkuvások és a feltétlen megfeleléskényszer vezérelte politika – akkor válik számszerű adattá, ténnyé.

A Magyar Közösségi Összefogásban résztvevő három párt tudatosította, a külön indulás borítékolható bukással és a magyarparlamenti képviselet megszűnésével egyenlő. Mindenkinek hátra kellett lépnie egyet, hogy együtt előre léphessünk. Mert hiába tartja meg ki-ki a pártját, ha közben elveszítjük a közösséget. A déli régiók hátrányos megkülönböztetéséről már sokszor szóltunk, annál kevesebb megoldás született ennek felszámolására. A látszatpolitika látszateredményei miatt függő közösséggé lettünk – a nekünk juttatott javak csupán töredékei annak, ami az ország gazdasági eredményeihez való hozzájárulásunk szerint járna. Megosztottságunk és kiszolgáltatottságunk egy tőről fakad. Régióink fejlesztése, hátrányos megkülönböztetésük felszámolása nem „csak” magyar ügy. A tengerszint feletti magassághoz kötött többlettámogatás rendszerét, vagy a „hálószobafalvak” művi népességduzzasztása miatti terheket a velünk élő szlovákok is nyögik. Mi elsősorban a déli régiók képviseletét kívánjuk ellátni.

 

Meggyőződésem, hogy együtt átléphető a parlamenti küszöb, de ehhez az itt élők is kellenek. Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy részt vegyünk a választáson! 2020-ban a parlamenti választásokon minden felvidéki magyar önmagáért szavaz! Az egyéni érdek így válik közösségi érdekké!