Transparentné účty

 

Číslo účtu: SK9709000000005165388907

Zobraziť transparentné účty: Zobraziť účet

Poskytovateľ Údaje o pôžičke
Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Dátum uzatvorenia zmluvy Výška Dohodnutý úrok Dátum prijatia Pripísaná suma na BÚ Termín splatnosti
Ing. Zsolt Simon Padarovce 81 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 26.11.2019 4.000,-€ 21.11.2020
Ing. József Nagy Priemyselná 4, Dunajská Streda 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 28.11.2019 4.000,-€ 21.11.2020
Strana maďarskej komunity Čajakova 8, Bratislava 22.11.2019 12.000,-€ 4 % ročne 27.11.2019 12.000,-€ 21.11.2020
Zsolt Simon, Ing. Padarovce 81, 98023 Padarovce 13.12.2019 26.000,-€ 4 % ročne 16.12.2019 26.000,-€ 12.12.2020
László Bindics Pažitná 484/20,93005 Gabčíkovo 16.12.2019 20.000,-€ 4 % ročne 17.12.2019 20.000,-€ 15.12.2020
František Sztruhár Krížna 163/13, 93101 Šamorín 16.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 20.12.2019 1.500,-€ 15.12.2020
Szabolcs Mózes, Mgr. Čilistovská 580/19, 93101 Šamorín 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 25.000,-€ 16.12.2020
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 16.12.2019 100.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 100.000,-€ 15.12.2020
Ildikó Bauer, Mgr. Pohraničná 892/7,94501 Komárno 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€ 16.12.2020
Zachar Pál, Ing. K.Mikszátha 902/16, 93601 Šahy 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 18.12.2019 25.000,-€ 16.12.2020
Örs Orosz, Mgr. Moča 97, 94637 Moča 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 30.12.2019
02.01.2019
10.000,-€ 12.12.2020
Peter Balázs Dunajská 1773/111,93201 Veľký Meder 17.12.2019 2.000,-€ 4 % ročne 20.01.2019 2.000,-€ 16.12.2020
Attila Mikolai Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno 18.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 20.12.2019 1.500,-€ 17.12.2020
Viktor Bugár Farská 332/18, 93012 Ohrady 18.12.2019 1.000,-€ 4 % ročne 30.12.2019 1.000,-€ 17.12.2020
Juraj Kovács, Ing. Strážna 12807/9C, 83101 Bratislava 18.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€ 17.12.2020
Attila Asbóth Záhradnícka 494, 94637 Moča 18.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€ 17.12.2020
Erzsébet Janits Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 19.12.2019 20.000,-€ 4 % ročne 23.12.2019 20.000,-€ 18.12.2020
Eszter Janitsová Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 19.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 27.12.2019 1.500,-€ 18.12.2020
Zsolt Gál Športová 161/20, 93002 Orechová Potôň 20.12.2019 3.000,-€ 4 % ročne 20.12.2019 3.000,-€ 19.12.2020
Attila Baki, PhD. Trebušovce 64, 99127 Trebušovce 20.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 23.12.2019 1.500,-€ 19.12.2020
Tomaš Bojtoš, Ing. Ľ.Štúra 10, 99001 Veľký Krtíš 20.12.2019 13.500,-€ 4 % ročne 23.12.2019 13.500,-€ 19.12.2020
Peter Balázs Dunajská 1773/111,93201 Veľký Meder 20.12.2019 8.000,-€ 4 % ročne 24.12.2019 2.000,-€ 19.12.2020
Daniel Miklóš, Mgr. Štefanikovia 21, 94301 Štúrovo 20.12.2019 45.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 45.000,-€ 19.12.2020
Miroslava Báthoryová Novosadská 3603/42, 9790 Rimavská Sobota 23.12.2019 1.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 1.000,-€ 22.12.2020
Eva Csurkó Popradská 5, 04011 Košice 27.12.2019 1.200,-€ 4 % ročne 30.12.2019 1.200,-€ 26.12.2020
Tichomír Szolárd Vlčany 603, 92584 Vlčany 27.12.2019 1.200,-€ 4 % ročne 31.12.2019 1.200,-€ 26.12.2020
Zoltán László Bajč 196, 94654 Bajč 27.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 31.12.2019 1.500,-€ 26.12.2020
Csefo Ladislav, Ing. Slavec 100, 04911 Slavec 03.01.2020 1.600,-€ 4 % ročne 08.01.2020 1.600,-€ 02.01.2021
Erzsébet Janits Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 21.01.2020 25.000,-€ 4 % ročne 22.01.2020 25.000,-€ 20.01.2021
PhDr. Iván Fenes LL.M,MBA Poľná 1600/59,93005 Gabčíkovo 24.01.2020 2.000,-€ 4 % ročne 29.01.2020 2.000,-€ 23.01.2021
Szabolcs Bolya Slnečná 716/24,94342 Gbelce 28.01.2020 3.000,-€ 4 % ročne 28.01.2020 3.000,-€ 27.01.2021
Péter Csúsz Mikušovce 134, 98401 Lučenec 28.01.2020 1.500,-€ 4 % ročne 30.01.2020 1.500,-€ 27.01.2021
Anikó Régi 99128 Dolinka 123 29.01.2020 500,-€ 3 % ročne 05.02.2020 500,-€ 28.01.2021
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 29.01.2020 3.000,-€ 3 % ročne 03.02.2020 3.000,-€ 28.01.2021
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 29.01.2020 300,-€ 3 % ročne 03.02.2020 300,-€ 28.01.2021
Lajos Ladányi 95153 Klasov 310 30.01.2020 500,-€ 4 % ročne 04.02.2020 500,-€ 29.01.2021
Zsolt Simon, Ing. Padarovce 81, 98023 Padarovce 30.01.2020 16.500,-€ 4 % ročne 30.01.2020 16.500,-€ 29.01.2021
Ladislav Dudás Padarovce 81, 98023 Padarovce 30.01.2020 500,-€ 4 % ročne 03.02.2020 500,-€ 29.01.2021
Rezső Duray Robotnícka 60, 90301 Senec 04.02.2020 500,-€ 4 % ročne 05.02.2020 500,-€ 03.02.2021
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 06.02.2020 100.000,-€ 4 % ročne 07.02.2020
11.02.2020
50.000,-€ 05.02.2021
Evidencia darov
Údaje o zmluve Údaje o nepenažnej tranzakcii
Meno, priezvisko darcu
Obchodný názov darcu
Adresa trvalého pobytu
Adresa sídla
IČO Miesto uzavretia zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Hodnota daru Dátum prijatia daru Hodnota prijatej sumy Číslo bank.účtu darcu Číslo bank.účtu príjemcu Vyhlásenie darcu
§ 24 ods. 1
Géza Kardos Jablonov nad Turňou 195, 04943 Jablonov nad Turňou 2019.12.05 10,00 € 2019.12.05 10,00 € SK69 0200 0020 1400 1580 5012 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Tamás Iván, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2019.12.12 1 682,00 € 2019.12.13 1 682,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Tamás Iván, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2019.12.13 500,00 € 2019.12.16 500,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Zoltán Cziprusz, Ing. Tehlová 1488/1, 97901 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 2019.12.16 10 000,00 € 2019.12.17 10 000,00 € SK91 5200 0000 0000 0985 1290 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Terézia Földváry, Mgr. 93032, Blatná na Ostrove 261 Blatná na Ostrove 2019.12.18 1 500,00 € 2019.12.28 1 500,00 € SK86 0900 0000 0000 1021 1100 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Péter Őry Méreyho 588/2, 93040 Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 2019.12.19 2 500,00 € 2019.12.20 2 500,00 € SK40 0200 0000 0014 3594 2122 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
PaedDr. József Menyhárt, PhD. Malý Forrád 867/1,93025 Vrakúň Vrakúň 2019.12.20 2 000,00 € 2019.12.20 2 000,00 € SK37 0900 0000 0001 9200 1234 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 Mužla 2019.12.23 500,00 € 2019.12.30 500,00 € SK57 5200 0000 0000 0561 5039 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Agócs Gergely Královský Brod 66, 9 Královský Chlmec 2019.12.27 500,00 € 2019.12.27 500,00 € SK65 0200 0000 0025 3592 2254 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Orsolya Rácz Ádorská ulica 17, 92901 Dunajská Streda Dunajská Streda 2019.12.18 900,00 € 2019.12.19 900,00 € SK03 0900 0000 0051 6377 8944 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy