Transzparens számlánk

 

Számlaszám: SK9709000000005165388907

Transzparens számla megtekintése: Számla megtekintése

Poskytovateľ Údaje o pôžičke
Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Dátum uzatvorenia zmluvy Výška Dohodnutý úrok Dátum prijatia Pripísaná suma na BÚ Termín splatnosti
Ing. Zsolt Simon Padarovce 81 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 26.11.2019 4.000,-€ 22.11.2020
Ing. József Nagy Priemyselná 4, Dunajská Streda 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 28.11.2019 4.000,-€ 22.11.2020
Strana maďarskej komunity Čajakova 8, Bratislava 22.11.2019 12.000,-€ 4 % ročne 27.11.2019 12.000,-€ 22.11.2020
Zsolt Simon, Ing. Padarovce 81, 98023 Padarovce 12.13.2019 26.000,-€ 4 % ročne 12.16.2019 26.000,-€ 12.13.2020
László Bindics Pažitná 484/20,93005 Gabčíkovo 12.16.2019 20.000,-€ 4 % ročne 12.17.2019 20.000,-€ 12.16.2020
František Sztruhár Krížna 163/13, 93101 Šamorín 12.16.2019 1.500,-€ 4 % ročne 12.20.2019 1.500,-€ 12.16.2020
Szabolcs Mózes, Mgr. Čilistovská 580/19, 93101 Šamorín 12.17.2019 25.000,-€ 4 % ročne 12.27.2019 25.000,-€ 12.17.2020
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 12.16.2019 100.000,-€ 4 % ročne 12.19.2019 100.000,-€ 12.16.2020
Ildikó Bauer, Mgr. Pohraničná 892/7,94501 Komárno 12.17.2019 25.000,-€ 4 % ročne 12.19.2019 25.000,-€ 12.17.2020
Zachar Pál, Ing. K.Mikszátha 902/16, 93601 Šahy 12.17.2019 25.000,-€ 4 % ročne 12.18.2019 25.000,-€ 12.17.2020
Örs Orosz, Mgr. Moča 97, 94637 Moča 12.17.2019 25.000,-€ 4 % ročne 30.12.2019
02.01.2020
10.000,-€ 12.17.2020
Attila Mikolai Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno 12.18.2019 1.500,-€ 4 % ročne 12.20.2019 1.500,-€ 12.18.2020
Viktor Bugár Farská 332/18, 93012 Ohrady 12.18.2019 1.000,-€ 4 % ročne 12.30.2019 1.000,-€ 12.18.2020
Juraj Kovács, Ing. Strážna 12807/9C, 83101 Bratislava 12.18.2019 25.000,-€ 4 % ročne 12.19.2019 25.000,-€ 12.18.2020
Attila Asbóth Záhradnícka 494, 94637 Moča 12.18.2019 25.000,-€ 4 % ročne 12.19.2019 25.000,-€ 12.18.2020
Erzsébet Janits Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 12.19.2019 20.000,-€ 4 % ročne 12.23.2019 20.000,-€ 12.19.2020
Eszter Janitsová Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 12.19.2019 1.500,-€ 4 % ročne 12.27.2019 1.500,-€ 12.19.2020
Zsolt Gál Športová 161/20, 93002 Orechová Potôň 12.20.2019 3.000,-€ 4 % ročne 12.20.2019 3.000,-€ 12.20.2020
Attila Baki, PhD. Trebušovce 64, 99127 Trebušovce 12.20.2019 1.500,-€ 4 % ročne 12.23.2019 1.500,-€ 12.20.2020
Tomaš Bojtoš, Ing. Ľ.Štúra 10, 99001 Veľký Krtíš 12.20.2019 13.500,-€ 4 % ročne 12.23.2019 13.500,-€ 12.20.2020
Peter Balázs Dunajská 1773/111,93201 Veľký Meder 12.20.2019 10.000,-€ 4 % ročne 12.20.2019 2.000,-€ 12.20.2020
Daniel Miklóš, Mgr. Štefanikovia 21, 94301 Štúrovo 12.20.2019 45.000,-€ 4 % ročne 12.27.2019 45.000,-€ 12.20.2020
Miroslava Báthoryová Novosadská 3603/42, 9790 Rimavská Sobota 12.23.2019 1.000,-€ 4 % ročne 12.27.2019 1.000,-€ 12.23.2020
Eva Csurkó Popradská 5, 04011 Košice 12.27.2019 1.200,-€ 4 % ročne 12.30.2019 1.200,-€ 12.27.2020
Tichomír Szolárd Vlčany 603, 92584 Vlčany 12.27.2019 1.200,-€ 4 % ročne 12.31.2019 1.200,-€ 12.27.2020
Zoltán László Bajč 196, 94654 Bajč 12.27.2019 1.500,-€ 4 % ročne 12.31.2019 1.500,-€ 12.27.2020
Csefo Ladislav, Ing. Slavec 100, 04911 Slavec 01.03.2020 1.600,-€ 4 % ročne 01.08.2020 1.600,-€ 01.03.2021