Transzparens számlánk

 

Számlaszám: SK9709000000005165388907

Transzparens számla megtekintése: Számla megtekintése

Údaje o veriteľovi Údaje o pôžičke
Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu IČO Dátum uzatvorenia zmluvy Výška pôžičky Dohodnutý úrok Dátum prijatia Pripísaná suma na BÚ
Ing. Zsolt Simon Padarovce 81 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 26.11.2019 4.000,-€
Ing. József Nagy Priemyselná 4, Dunajská Streda 22.11.2019 4.000,-€ 4 % ročne 28.11.2019 4.000,-€
Strana maďarskej komunity Čajakova 8, Bratislava 00678163 22.11.2019 12.000,-€ 4 % ročne 27.11.2019 12.000,-€
Zsolt Simon, Ing. Padarovce 81, 98023 Padarovce 13.12.2019 26.000,-€ 4 % ročne 16.12.2019 26.000,-€
László Bindics Pažitná 484/20,93005 Gabčíkovo 16.12.2019 20.000,-€ 4 % ročne 17.12.2019 20.000,-€
František Sztruhár Krížna 163/13, 93101 Šamorín 16.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 20.12.2019 1.500,-€
Szabolcs Mózes, Mgr. Čilistovská 580/19, 93101 Šamorín 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 25.000,-€
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 00678163 16.12.2019 100.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 100.000,-€
Ildikó Bauer, Mgr. Pohraničná 892/7,94501 Komárno 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€
Zachar Pál, Ing. K.Mikszátha 902/16, 93601 Šahy 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 18.12.2019 25.000,-€
Örs Orosz, Mgr. Moča 97, 94637 Moča 17.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 30.12.2019
02.01.2019
10.000,-€
Peter Balázs Dunajská 1773/111,93201 Veľký Meder 17.12.2019 2.000,-€ 4 % ročne 20.12.2019 2.000,-€
Attila Mikolai Dunajské nábrežie 785/46, 94501 Komárno 18.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 20.12.2019 1.500,-€
Viktor Bugár Farská 332/18, 93012 Ohrady 18.12.2019 1.000,-€ 4 % ročne 30.12.2019 1.000,-€
Juraj Kovács, Ing. Strážna 12807/9C, 83101 Bratislava 18.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€
Attila Asbóth Záhradnícka 494, 94637 Moča 18.12.2019 25.000,-€ 4 % ročne 19.12.2019 25.000,-€
Erzsébet Janits Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 19.12.2019 20.000,-€ 4 % ročne 23.12.2019 20.000,-€
Eszter Janitsová Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 19.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 27.12.2019 1.500,-€
Zsolt Gál Športová 161/20, 93002 Orechová Potôň 20.12.2019 3.000,-€ 4 % ročne 20.12.2019 3.000,-€
Attila Baki, PhD. Trebušovce 64, 99127 Trebušovce 20.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 23.12.2019 1.500,-€
Tomaš Bojtoš, Ing. Ľ.Štúra 10, 99001 Veľký Krtíš 20.12.2019 13.500,-€ 4 % ročne 23.12.2019 13.500,-€
Daniel Miklóš, Mgr. Štefanikovia 21, 94301 Štúrovo 20.12.2019 45.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 45.000,-€
Miroslava Báthoryová Novosadská 3603/42, 9790 Rimavská Sobota 23.12.2019 1.000,-€ 4 % ročne 27.12.2019 1.000,-€
Eva Csurkó Popradská 5, 04011 Košice 27.12.2019 1.200,-€ 4 % ročne 30.12.2019 1.200,-€
Tichomír Szolárd Vlčany 603, 92584 Vlčany 27.12.2019 1.200,-€ 4 % ročne 31.12.2019 1.200,-€
Zoltán László Bajč 196, 94654 Bajč 27.12.2019 1.500,-€ 4 % ročne 31.12.2019 1.500,-€
Csefo Ladislav, Ing. Slavec 100, 04911 Slavec 03.01.2020 1.600,-€ 4 % ročne 08.01.2020 1.600,-€
Erzsébet Janits Dr. J. Budayho 651/28, 94907 Nitra 21.01.2020 25.000,-€ 4 % ročne 22.01.2020 25.000,-€
PhDr. Iván Fenes LL.M,MBA Poľná 1600/59,93005 Gabčíkovo 24.01.2020 2.000,-€ 4 % ročne 29.01.2020 2.000,-€
Szabolcs Bolya Slnečná 716/24,94342 Gbelce 28.01.2020 3.000,-€ 4 % ročne 28.01.2020 3.000,-€
Péter Csúsz Mikušovce 134, 98401 Lučenec 28.01.2020 1.500,-€ 4 % ročne 30.01.2020 1.500,-€
Anikó Régi 99128 Dolinka 123 29.01.2020 500,-€ 3 % ročne 05.02.2020 500,-€
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 29.01.2020 3.000,-€ 3 % ročne 03.02.2020 3.000,-€
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 29.01.2020 300,-€ 3 % ročne 03.02.2020 300,-€
Lajos Ladányi 95153 Klasov 310 30.01.2020 500,-€ 4 % ročne 04.02.2020 500,-€
Zsolt Simon, Ing. Padarovce 81, 98023 Padarovce 30.01.2020 16.500,-€ 4 % ročne 30.01.2020 16.500,-€
Ladislav Dudás Padarovce 81, 98023 Padarovce 30.01.2020 500,-€ 4 % ročne 03.02.2020 500,-€
Rezső Duray Robotnícka 60, 90301 Senec 04.02.2020 500,-€ 4 % ročne 05.02.2020 500,-€
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 00678163 06.02.2020 100.000,-€ 4 % ročne 07.02.2020
11.02.2020
50.000,-€
Magdaléna Tárnok Prievidzská 1645/8, 94501 Komárno 2019.12.19 2.000 ,-€ 4 % ročne 2019.12.20 2.000,-€
Karol Bugár Sídlisko Platan 2308/1, 931 01 Šamorín 2020.01.20 1.500 ,-€ 4 % ročne 2020.01.21 1.500,-€
Csaba Simon 9. Mája 2073/6, 048 01 Rožňava 2020.01.29 1.500 ,-€ 4 % ročne 2020.01.29 1.500,-€
Zsolt Baranyay 925 83 Žihárec 801 2020.01.29 3.000 ,-€ 4 % ročne 2020.01.29 3.000,-€
Csaba Furik Szencziho MA 12/1, 076 52 Malý Horeš 2020.01.29 2.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.03 2.000,-€
József Menyhárt Malý Forrád 867/1, 93025 Vrakúň 2020.01.31 5.000 ,-€ 3 % ročne 2020.02.04 5.000,-€
Kiss Beáta 935 67 Nýrovce 280 2020.01.29 2.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.02 2.000,-€
Adriana Gergely Papp 045 01 Debraď 61 2020.02.04 1.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.06 1.000,-€
Csaba Vezér 943 52 Mužla 113 2020.02.06 3.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.07 3.000,-€
István Domin 946 39 Iža 374 2020.02.06 1.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.07 1.000,-€
Miklós Viola MUDr. Agátová 88, 946 03 Kolárovo 2020.02.24 1.300 ,-€ 4 % ročne 2020.02.10 1.300,-€
Lászlo Szigeti Kossuthová 65, 943 01 Štúrovo 2020.02.10 800 ,-€ 3 % ročne 2020.02.11 800,-€
Tibor Varga 079 01 Kapušianske Kľačany 10 2020.02.10 1.500 ,-€ 4 % ročne 2020.02.11 1.500,-€
Tihamér Gyarmati Školská 228/18, 946 57 Svätý Peter 2020.02.10 1.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.13 1.000,-€
Aneta Forrová Školská 28/3, 92505 Vozokany 2020.02.11 2.500 ,-€ 3 % ročne 2020.02.12 2.500,-€
János Bób 941 22 Zemné 786 2020.02.13 2.200 ,-€ 4 % ročne 2020.02.14 2.200,-€
Jozef Filipko Pod Kaštieľom 1, 040 01 Košice 2020.02.17 500 ,-€ 4 % ročne 2020.02.17 500,-€
Ing. József Nagy Priemyselná 4, Dunajská Streda 2019.11.22 21.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.21 21.000,-€
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 00678163 2020.02.18 120.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.21 120.000,-€
József Menyhárt Malý Forrád 867/1, 930 25 Vrakúň 2020.02.21 25.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.24 25.000,-€
Zsolt Baranyay 925 83 Žihárec 801 2020.02.21 1.200 ,-€ 4 % ročne 2020.02.25 1.200,-€
László Kocur Hrnčiarska 2727/5, 945 01 Komárno 2020.02.21 25.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.26 25.000,-€
PhDr. Iván Fenes LL.M,MBA Poľná 1600/59,93005 Gabčíkovo 2020.02.24 25.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.25 25.000,-€
Tibor Dobai 941 21 Komoča 270 2020.02.24 600 ,-€ 4 % ročne 2020.02.25 600,-€
Eva Pálinkásová Pomlejská cesta 405/26, 93101 Šamorín 2020.01.29 21.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.25 21.000,-€
Zoltán Cziprusz Tehlová 1, 97901 Rimavská Sobota 2020.02.25 6.000 ,-€ 4 % ročne 2020.02.26 6.000,-€
Péter Őry Méreyho 582/2, 930 40 Štvrtok na Ostrove 2020.02.25 25.000 ,-€ 1 % ročne 2020.02.26 25.000,-€
Miklós Viola MUDr. Agátová 88, 946 03 Kolárovo 2020.02.06 862 ,-€ 4 % ročne 2020.02.26 862,-€
Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja Čajakova 8, 81105 Bratislava 00678163 2020.03.26 22.622,44 ,-€ 4 % ročne 2020.04.04 22.622,44 ,-€
Evidencia darov
Údaje o zmluve Údaje o nepenažnej tranzakcii
Meno, priezvisko darcu
Obchodný názov darcu
Adresa trvalého pobytu
Adresa sídla
IČO Miesto uzavretia zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Hodnota daru Dátum prijatia daru Hodnota prijatej sumy Číslo bank.účtu darcu Číslo bank.účtu príjemcu Vyhlásenie darcu
§ 24 ods. 1
Géza Kardos Jablonov nad Turňou 195, 04943 Jablonov nad Turňou 2019.12.05 10,00 € 2019.12.05 10,00 € SK69 0200 0020 1400 1580 5012 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Tamás Iván, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2019.12.12 1 682,00 € 2019.12.13 1 682,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Tamás Iván, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2019.12.13 500,00 € 2019.12.16 500,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Zoltán Cziprusz, Ing. Tehlová 1488/1, 97901 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 2019.12.16 10 000,00 € 2019.12.17 10 000,00 € SK91 5200 0000 0000 0985 1290 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Terézia Földváry, Mgr. 93032, Blatná na Ostrove 261 Blatná na Ostrove 2019.12.18 1 500,00 € 2019.12.28 1 500,00 € SK86 0900 0000 0000 1021 1100 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Péter Őry Méreyho 588/2, 93040 Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 2019.12.19 2 500,00 € 2019.12.20 2 500,00 € SK40 0200 0000 0014 3594 2122 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
PaedDr. József Menyhárt, PhD. Malý Forrád 867/1,93025 Vrakúň Vrakúň 2019.12.20 2 000,00 € 2019.12.20 2 000,00 € SK37 0900 0000 0001 9200 1234 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Iván Farkas, Ing. 94352 Mužla 116 Mužla 2019.12.23 500,00 € 2019.12.30 500,00 € SK57 5200 0000 0000 0561 5039 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Agócs Gergely Královský Brod 66, 9 Královský Chlmec 2019.12.27 500,00 € 2019.12.27 500,00 € SK65 0200 0000 0025 3592 2254 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Orsolya Rácz Ádorská ulica 17, 92901 Dunajská Streda Dunajská Streda 2019.12.18 900,00 € 2019.12.19 900,00 € SK03 0900 0000 0051 6377 8944 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
PaedDr. József Menyhárt, PhD. Malý Forrád 867/1,93025 Vrakúň Vrakúň 2020.01.07 3 000,00 € 2020.01.07 3 000,00 € SK37 0900 0000 0001 9200 1234 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
István Domin,Ing. Iža 374, 94639 Iža Iža 2020.01.08 3 000,00 € 2020.01.13 1 500,00 € SK27 5200 0000 0000 1357 5399 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy !
Beáta Kiss, PaedDr. 935067 Nýrovce 280 Levice 2020.01.08 592,00 € 2020.01.11 592,00 € SK93 0900 0000 0000 2858 1513 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Ján Bukovszky Zichyho 1, 94657 Svätý Peter Svätý Peter 2020.01.10 50,00 € 2020.01.13 50,00 € SK17 6500 0000 0000 1172 2498 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Tamás Iván, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2020.01.13 500,00 € 2020.01.14 500,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Aneta Forrová Školská 28/3, 92505 Vozokany Vozokany 2020.01.16 2 000,00 € 2020.01.17 2 000,00 € SK98 0200 0000 0016 9011 1051 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Richárd Hamerlik 2020.01.07 300,00 € SK96 0200 0000 0015 6404 9402 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Beáta Bollova 2020.01.07 100,00 € SK69 1111 0000 0066 6058 7000 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Beáta Bollova 2020.01.07 300,00 € SK69 1111 0000 0066 6058 7000 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Peter Szitás 2020.01.07 100,00 € SK59 8360 5207 0042 0358 5289 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Adrianna Gergely Papp 2020.01.09 500,00 € SK53 0200 0000 0016 0609 7251 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Melinda Bögi Patho 2020.01.10 200,00 € SK94 5600 0000 0016 9802 2002 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Gyula Kiss, Beáta Kiss 2020.01.11 592,00 € SK93 0900 0000 0000 2858 1513 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Zsolt Baranyay 2020.01.10 1 200,00 € 2020.01.13 1 200,00 € SK67 0200 0000 0032 7144 6155 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Zsolt Baranyay 2020.01.13 500,00 € SK67 0200 0000 0032 7144 6155 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Ján Markovics 2020.01.16 50,00 € SK57 6500 0000 0000 1255 2486 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Zuzana Veszprémi Barianska 296/6A, 07632 Borša Borša 2020.01.20 170,00 € 2020.01.20 100,00 € SK13 0900 0000 0051 5361 8111 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Domonkos Ján 2020.01.20 500,00 € SK27 0200 0000 0028 8852 7153 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Ladislav Szunyog, Ing. Horešská 1044/40, 07701 Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec 2020.01.20 100,00 € 2020.01.20 100,00 € SK34 0900 0000 0001 0574 8015 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Gyula Bárdos M. Urbana 4120/4, 90301 Senec Senec 2020.01.20 3 000,00 € 2020.01.20 3 000,00 € SK31 0900 0000 0000 1913 5896 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Tibor Dolník, Judit Dolník 946 34 Bátorové Kosihy, 642 Bátorové Kosihy 2020.01.20 300,00 € 2020.01.20 300,00 € SK56 0900 0000 0002 1130 2340 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Rozália Szalay, Ing. 946 19 Klížska Nemá 72 Klížska Nemá 2020.01.20 300,00 € 2020.01.21 300,00 € SK82 5600 0000 0038 6956 5001 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Iván Tamás, Ing. Fábryho 9, 04501 Moldava nad Bodvou Komárno 2020.01.21 1 700,00 € 2020.01.22 1 700,00 € SK05 5200 0000 0000 1324 7547 SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Tihamér Gyarmati, Ing. 2020.01.23 300,00 € SK84 5200 0000 0000 1729 7330 SK97 0900 0000 0051 6538 8907
Attila Karaffa Hlavná ul. 47/22, 92901 Dunajská Streda Dunajská Streda 2020.01.14 100, 00 € SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Peter Furik M. Bela 1221/13, 07701 Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec 2020.01.20 100, 00 € SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Csaba Furik Szencziho Molnára 12/1, 07652 Malý Horeš Malý Horeš 2020.01.21 500, 00 € SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
Ladislav Kocsis 07636 Veľký Kamenec 14 Veľký Kamenec 2020.01.20 100, 00 € SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy
István Takács Ul. M.Hunyadiho, 07701 Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec 2020.01.21 100, 00 € SK97 0900 0000 0051 6538 8907 súčasť zmluvy

Politické hnutie Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnost neprijalo žiadne nepeňažné dary a bezodplatné plnenia a ani členské príspevky v roku 2019 podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických stranách.